Tillbyggnad av hus

i Sölversborg, Hässleholm och Kristianstad

 

Olika varianter

En tillbyggnad av ett hus kan anta många olika former. Det kan röra sig om tillbyggnader direkt på befintlig byggnad eller en fristående byggnad på tomten. Till tillbyggnader hör sådant som en altan för att njuta av sommarkvällarna, ett nytt rum för att få plats för nytillkomna familjemedlemmar eller ett garage som hänger samman med huset. Fristående tillbyggnader kan vara exempelvis ett Attefallshus, förråd eller fristående garage med mera. Vi genomför denna typ av byggen utifrån samma affärsidé och samma nyckelord som vi utför alla olika typer av bygguppdrag.

 

Från skiss till färdig tillbyggnad

Vi erbjuder våra tjänster till dem som bor i Sölvesborg, Hässleholm och Kristianstad med omnejd. Det gör vi utifrån affärsidén att vi tar ert bygge från den första skissen till det att den sista golvplattan läggs. Alltihop genomförs utifrån era specifika förutsättningar. Ni presenterar helt enkelt er budget för oss och vi tar fram materialet och byggplanerna utifrån dem. Naturligtvis har vi en egen arkitekt som med hänsyn till ert hus kan hjälpa er med förslag på hur tillbyggnaden ska se ut samt vilka material som ska användas.

 

Trygghet är det viktigaste nyckelordet

Vi vet genom erfarenhet att det är en utmaning att utföra tillbyggnader. Vi vet också att vi genom den erfarenhet vi har kan skapa en trygg byggprocess för våra kunder. Ett sätt som vi gör detta på är, precis som nämnts tidigare, genom att vi låter våra kunder närvara under hela processen. Från skiss till färdigt bygge. En ytterligare dimension av samma grundtanke är att vi erbjuder totalentreprenad, vilket innebär att ni som kunder endast behöver skriva ett enda kontrakt. Vi bär alltså totalansvaret för att arbetet blir genomfört på det sätt ni önskar. Byggen skapar lätt oreda och oönskat stök. Vårt slutmål är att tillbyggnationen ska bidra till att höja er livskvalitet, inte tvärtom.